Bảng giá thiết kế app

Gói App Basic

Liên hệ
 • Ứng dụng được thiết kế đơn giản, tinh tế, thân thiện người dùng
 • Sử dụng giao diện có sẵn
  Khách hàng chọn mẫu giao diện trong kho giao diện
 • Bao gồm 15 màn hình:
  - Đăng ký theo mẫu yêu cầu
  - Đăng nhập bằng tài khoản hoặc Facebook. Goole, Zalo,...
  - Thay đổi mật khẩu
  - Quên mật khẩu
  - Trang chủ
  - Giới thiệu
  - Sản phẩm
  - Chi tiết sản phẩm
  - Đặt hàng
  - Giỏ hàng
  - Thanh toán (chỉ hiển thị phương thức thanh toán)
  - Lịch sử giao dịch
  - Tin tức khuyến mãi
  - Liên hệ
  - Gửi tin nhắn push notification đến khách hàng

Gói App Standard

Liên hệ
 • Ứng dụng được thiết kế đơn giản, tinh tế, thân thiện người dùng
 • Sử dụng giao diện có sẵn
  Khách hàng chọn mẫu giao diện trong kho giao diện
 • Bao gồm 21 màn hình:
  - Đăng ký theo mẫu yêu cầu
  - Đăng nhập bằng tài khoản hoặc Facebook. Goole, Zalo,...
  - Thay đổi mật khẩu
  - Quên mật khẩu
  - Trang chủ
  - Giới thiệu
  - Sản phẩm
  - Chi tiết sản phẩm
  - Đặt hàng
  - Giỏ hàng
  - Thanh toán (chỉ hiển thị phương thức thanh toán)
  - Lịch sử giao dịch
  - Tin tức khuyến mãi
  - Liên hệ
  - Gửi tin nhắn push notification đến khách hàng
  - Chat trực tiếp với khách hàng
  - Lưu lịch sử chat
  - Cho phép khách hàng post comment, post hình ảnh
  - Thanh toán. Liên kết với đơn vị thứ 3, cho phép user thanh toán bằng thẻ nội địa, visa/master card,… (Đơn vị thứ 3 là do khách hàng chọn)
  - Lịch sử thanh toán tiền
  - Tích điểm

Gói theo yêu cầu

Liên hệ
 • Thiết kế giao diện theo yêu cầu
 • Tư vấn xây dựng chức năng ứng dụng cùng khách hàng
 • Giao diện được tuỳ chỉnh, phù hợp với lĩnh vực kinh doanh
 • Có thể kết hợp với các tính năng của gói Basic hoặc Standard. Chúng tôi sẽ báo giá các tính năng phát sinh thêm