Dịch vụ kiểm thử phần mềm

Dịch vụ kiểm thử phần mềm

Dịch vụ kiểm thử phần mềm

Là một trong những công ty phát triển phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, Hitek vượt trội trong việc xây dựng trải nghiệm web và thiết bị di động cho khách hàng trên toàn thế giới.
Các dịch vụ kiểm tra phần mềm và QA của chúng tôi giúp đảm bảo nhóm của bạn cung cấp phiên bản chất lượng cao nhất cho sản phẩm của bạn với tốc độ và độ chính xác. Chúng tôi có thể hỗ trợ nền tảng của bạn khi chúng tiếp tục phát triển.

TĂNG TỐC THỜI GIAN TIẾP THỊ CỦA BẠN VỚI ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG &
KIỂM THỬ PHẦN MỀM

KIỂM TRA API

Các dịch vụ thử nghiệm của chúng tôi sử dụng các phương pháp hay nhất và công cụ nguồn mở để giảm chu kỳ phân phối của bạn. Chúng tôi đánh giá các API của bạn dựa trên thông số kỹ thuật, hiệu suất, khả năng xử lý lỗi và tính bảo mật của chúng.

THỬ NGHIỆM DI ĐỘNG

Các chuyên gia thử nghiệm di động của chúng tôi luôn ghi nhớ các mục tiêu và ngân sách của bạn trong khi chúng tôi phát triển chiến lược thử nghiệm của bạn. Chúng tôi lựa chọn thủ công các công cụ và tập trung vào kiểm tra chức năng, kiểm tra hiệu suất và kiểm tra bảo mật.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI

1
Phát hiện

Chúng tôi làm việc với bạn để hiểu rõ nhu cầu kiểm thử phần mềm của bạn, xác định kết quả kinh doanh rõ ràng để thiết lập cam kết thành công.

2
Phức tạp

Chúng tôi xác định giải pháp tốt nhất cho nhu cầu của bạn và sắp xếp nhóm của chúng tôi để lấp đầy khoảng trống về kỹ năng và nguồn lực của bạn.

3
Xây dựng

Nhóm của chúng tôi đánh giá và phát triển một kế hoạch và chiến lược kiểm thử phần mềm, thực hiện các quy trình cập nhật.

4
Vận hành

Chúng tôi cung cấp và triển khai giải pháp được đề xuất, đánh giá kết quả kiểm thử phần mềm để đảm bảo chúng tôi đáp ứng nhu cầu của bạn.

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top