Elearning Website

Khách hàng: Nhật Bản
Elearning Website
Phát triển ứng dụng web

Elearning Website

Customer: Nhật Bản

Là dự án dạng B2B, bán phần mềm cho các công ty có nhu cầu sử dụng để dạy học, traning cho học sinh, nhân viên.
Master có thể tạo ra nhiều website con bán cho các công ty. Mỗi công ty sẽ có 1 hoặc nhiều Manager để tạo các bài học, bài kiểm tra, bài khảo sát. Từ đó sẽ tạo ra 1 khoá học. User sẽ có 1 giao diện riêng để xem được khoá học và học bài, làm bài kiểm tra, làm khảo sát.
Manager có thể xem lại kết quả của User.

Thách thức

Giải pháp

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top