FUND-IT Website

Khách hàng: Hàn Quốc
FUND-IT Website
Phát triển website

FUND-IT

Trang web cho phép các nhà sản xuất/founder Hàn Quốc sử dụng các dịch vụ như dịch content sang tiếng Nhật, phân tích nội dung content cho phù hợp với thị trường Nhật bản trước khi tiến hành kêu gọi vốn, dịch vụ marketing cho dự án qua các nền tảng SNS, thông qua KOC, người dùng có thể xem được kết quả phân tích, kết quả marketing một cách trực quan rõ ràng và tải xuống bằng file excel.

Thách thức

Giải pháp

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top