Ứng dụng chat Fever

Khách hàng: Hàn Quốc
Ứng dụng chat Fever
Đang cập nhật…
Phát triển ứng dụng di động

Ứng dụng Fever Chatting

Ứng dụng chat dành riêng cho thị trường Hàn Quốc. User có thể dễ dàng đăng kí tài khoản, nói chuyện và kết nối mọi người.
Phase 2 đang trong giai đoạn phát triển

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top