Ứng dụng học tập trực tuyến MIHA

Khách hàng: Việt Nam
Ứng dụng học tập trực tuyến MIHA
Phát triển ứng dụng di động

Ứng dụng học tập trực tuyến MIHA

Ứng dụng học tập trực tuyến MIHA sở hữu cơ chế hỗ trợ 1 kèm 1 với các coacher hàng đầu trong lĩnh vực. Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép người dùng có thể tham gia như một cộng tác viên chia sẻ các khóa học có trên nền tảng từ đó gia tăng thu nhập.

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top