Ứng dụng Milo

Khách hàng: Việt Nam
Ứng dụng Milo
Phát triển ứng dụng di động

Ứng dụng Milo

Nhằm giúp các PG check in/out trong quá trình bán hàng các sản phẩm của Milo và chốt số doanh số/doanh thu cùng với quà tặng của nhãn hàng.

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top