Ứng dụng quản lý Wiztim

Khách hàng: Hàn Quốc
Ứng dụng quản lý Wiztim
Phát triển ứng dụng di động

Ứng dụng quản lý Wiztim

Là ứng dụng Mobile app nhằm mục đích quản lý lịch trình của cá nhân, nhóm. Thông báo về lịch trình sắp diễn ra, thông kê chi tiết về lịch trình và kết quả của lịch trình đó dựa trên thời gian hoàn thành và số người tham gia.
Hiện tại đang phát triển phase 3.

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top