Ứng dụng tập gym Weelo

Khách hàng: Hàn Quốc
Ứng dụng tập gym Weelo
Phát triển ứng dụng di động

Ứng dụng tập gym Weelo

Ứng dụng tập gym tại gia với hình ảnh và video minh họa rõ ràng, có kèm nhạc nền và hướng dẫn, đếm giờ cụ thể theo từng set bài tập. Các bài tập được thiết kế với từng mục đích luyện tập và vùng cơ thể khác nhau.

Ứng dụng còn theo dõi kết quả tập luyện của user, đánh giá và thống kê chất lượng bài học, tính điểm tuyên dương

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top