Vbeauty e-commerce platform application

Client: Vietnam
Vbeauty e-commerce platform application
Mobile App Development

Vbeauty e-commerce platform application

Vbeauty app is a specific application for women that helps users buy beauty products and cosmetics and book spa appointments. Users can register an account as a member or collaborator of Vbeauty. You can book an appointment or contact the spa for advice on Vbeauty’s services. In addition, users can make an appointment at Vbeauty without registering as a member.

Feature

Technology

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top