Blog

Blog
Nearshore-Software-Development
Admin
Các công ty trong thế giới phát triển có xu hướng thuê ngoài phát triển phần mềm để giảm chi phí nhân viên và hoạt động. Gia công phát triển...
Du-an-phan-mem-Outsourcing
Admin
Dịch vụ thuê ngoài ngày nay càng được nhiều doanh nghiệp trong kinh doanh áp dụng nhằm giảm chi phí cạnh tranh và đảm bảo hiệu quả vận hành. Thuê...
the-importance-of-offshore-software-development_1
Admin
When it comes to IT services, we have most likely heard about the notion of offshore software development for a long time. Both negative and positive elements must be considered...
software-outsourcing-bible
Admin
Software Outsourcing is a strategic decision for companies across globe. Saigon Technology, as a top software outsourcing company in Vietnam, sharing this in-depth research on all aspects of software…
banner
Admin
Startup cuối cùng đến Shark Tank Việt Nam mùa 5 tập 2 là Đoàn Hồng Trung – nhà sáng lập và điều hành Công ty cổ phần công nghệ IMWI,...

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top

Thank you for contacting us, we will contact you as soon as possible!