Case Studies

Case Studies

Case Studies

Hitek takes immense pride in finishing projects on time, within budget, and most importantly
with the expected value. Our list of repeat customers continues to grow.
Hitek only publishes permissible case studies; a mere fraction of the projects we’ve completed!

du-an-10
Social networking application for gym community for users in Korea.
du-an-5
It is an online music application dedicated to the Korean market.
du-an-4
Ứng dụng chat dành riêng cho thị trường Hàn Quốc.
du-an-3
Watch tv shows online similar to TV.
ung-dung-doc-sach-banner
Đây là ứng dụng đọc sách của một nhà xuất bản sách lớn nhất Hàn Quốc (계몽사).
du-an-12
Đây là thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Canada.
du-an-2
Ứng dụng chấm công thông minh cho công ty Hyundai.
du-an-11
Là ứng dụng Mobile app nhằm mục đích quản lý lịch trình, event
home
Spa services at home

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top