Chuyển khoản ngân hàng – ATMPTTT-item

Bạn đến bất kỳ ngân hàng hoặc máy ATM nào ở Việt Nam để chuyển tiền tới ngân hàng của Hitek theo thông tin bên dưới (Bạn không có tài khoản vẫn có thể chuyển tiền qua ngân hàng)

Lưu ý:
Sau khi chuyển khoản, vui lòng scan uỷ nhiệm chi / giấy chuyển tiền và mã số đơn hàng đã đăng ký tại Hitek và email đến: contact@hitek.com.vn để chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ nhanh nhất. Ngoài ra, quý khách cũng có thể cung cấp mã số giao dịch ngân hàng, tên người chuyển tiền và mã số đơn hàng đã đăng ký tại HiTek cho chúng tôi qua hệ thống support để chúng tôi tiến hành xác thực và kích hoạt dịch vụ.

  • Chuyển từ các điểm giao dịch cùng hệ thống ngân hàng thời gian chuyển không quá 12h.
  • Chuyển từ các điểm giao dịch của các ngân hàng khác không cùng hệ thống ngân hàng thời gian chuyển 24h-72h.

Thông tin tài khoản ngân hàng

Vietcombank Tên ngân hàng : Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank TP HCM)
Chủ tài khoản : Công ty TNHH Công nghệ Hitek
Số tài khoản : 0531 0025 75007