Bảng giá dịch vụ Hosting

Gói 1

35.000đTối thiểu 12 tháng
 • Hosting SSD: 1GB Disk Space
 • Băng thông: 15GB
 • Database: 1
 • Hosting Cpanel

Gói 2

75.000đTối thiểu 12 tháng
 • Hosting SSD: 2GB Disk Space
 • Băng thông: 50GB
 • Database: 2
 • Hosting Cpanel

Gói 3

175.000đTối thiểu 12 tháng
 • Hosting SSD 5GB
 • Băng thông: không giới hạn
 • Database: 6
 • Hosting Cpanel