Elly Store 전자상거래 플랫폼 애플리케이션

클라이언트: 베트남
Elly Store 전자상거래 플랫폼 애플리케이션
모바일 애플리케이션 개발

Elly Store 전자상거래 플랫폼 애플리케이션

Elly Store 전자상거래 플랫폼 모바일 애플리케이션은 자연에서 온 종합적인 뷰티 솔루션을 제공합니다.천연 화장품, 천연 에센셜 오일, 스킨 케어, 헤어 케어, 건강 간식 등을 구매 및 판매합니다.온라인 모바일 인터페이스, 택배, 포인트 적립 회원으로 등록하신 고객을 대상으로 합니다.

특징

기술

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top