Chronic disease management application with Korean doctors Well check!

Client: Korea
Chronic disease management application with Korean doctors Well check!
Mobile App Development

Well Check! (Chronic disease management application with doctors)

Chronic disease management application with Korean doctors, Well Check! This is an app that people with diabetes and high blood pressure can manage with their doctor daily.

Feature

Technology

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top