Ứng dụng quản lý bệnh mãn tính với bác sĩ Hàn Quốc – Well check!

Khách hàng: Hàn Quốc
Ứng dụng quản lý bệnh mãn tính với bác sĩ Hàn Quốc – Well check!
Phát triển ứng dụng di động

Well Check! (Ứng dụng quản lý bệnh mãn tính với bác sĩ)

Ứng dụng quản lý bệnh mãn tính với bác sĩ Hàn Quốc, Well Check! Đây là một ứng dụng mà những người mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao có thể quản lý cùng với bác sĩ của họ trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top