Android TV

Khách hàng: Hàn Quốc
Android TV
Phát triển ứng dụng web

Android TV

Một nền tảng xem phim trực tuyến trên mobile/ TV tương tự netflix, cho phép user xem, tải về và lưu vào danh sách yêu thích của mình.

Xem các chương trình truyền hình trực tuyến tương tự TV.

Đăng nhập qua mã user do admin cung cấp để được sử dụng các tính năng có trả phí.

Thách thức

Giải pháp

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top