Findclass Website

Khách hàng: Hàn Quốc
Findclass Website
Phát triển ứng dụng web app

Findclass

Findclass bao gồm website và mobile app (ứng dụng di động) – đây là hệ thống giúp sinh viên và học viện kết nối với nhau thông qua nền tảng tìm lớp, đăng ký khóa học, thanh toán, review và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, suy nghĩ cũng như phương pháp học tập về các khóa học trên nền tảng.

Thách thức

Giải pháp

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top