Rifo

Khách hàng: Canada
Phát triển ứng dụng web app

Rifo

RIFO là một trong những nền tảng giao dịch di động bất động sản O2O lớn nhất ở Bắc Mỹ, giúp người dùng có thể giao dịch bất động sản qua ứng dụng điện thoại, hệ thống cung cấp chi tiết về bất động sản như, diện tích căn nhà, vị trí, tiện ích..

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top