Telesales app: Ứng dụng kết nối doanh nghiệp

Khách hàng: Hàn Quốc
Telesales app: Ứng dụng kết nối doanh nghiệp
Phát triển ứng dụng di động

Telesales app (Ứng dụng kết nối doanh nghiệp)

TelePro là nền tảng kết nối doanh nghiệp với 40.000+ tư vấn viên chuyên nghiệp, đáp ứng các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại: Lọc khách hàng tiềm năng, Tư vấn – chốt đơn, Bán chéo sản phẩm, Gọi mời sự kiện, Khảo sát khách hàng.

Doanh nghiệp cung cấp kịch bản và dữ liệu. TelePro tư vấn & tối ưu kịch bản. TelePro đào tạo Tư vấn viên, vận hành dự án. TelePro theo dõi kết quả & gửi báo cáo, băng ghi âm tức thời.

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top