Ứng dụng Community

Khách hàng: Hàn Quốc
Ứng dụng Community
Phát triển ứng dụng di động

Ứng dụng Community

Ứng dụng Community gồm 3 vai trò người dùng là giảng viên, học sinh và người dùng thường. Người dùng là giảng viên có thể tham gia ứng dụng để tìm học viên cho mình dựa vào khu vực đã đăng ký và học viên thì ngược lại. Giảng viên và học viên có thể trực tiếp nhắn tin với nhau, đăng ký khoá học. Có các forum để trao đổi về thông tin các trường đại học, học viện hàng không tại Hàn Quốc. Có thể tham khảo những thông tin về chương trình khuyến mãi.

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top