Ứng dụng Cosmetic HNB

Khách hàng: Hàn Quốc
Ứng dụng Cosmetic HNB
Phát triển ứng dụng di động

HNB (Ứng dụng cosmetic)

App cho phép user tự custom cọ makeup theo ý thích: kiểu dáng, màu sắc, số lượng, etc. Sau đó user gửi yêu cầu sản xuất về cho xưởng qua gửi email trực tiếp trên app

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top