Ứng dụng di động Huyndai Autoever

Khách hàng: Hàn Quốc
Ứng dụng di động Huyndai Autoever
Phát triển ứng dụng di động

Ứng dụng Huyndai

Là ứng dụng Mobile app dùng để chấm công, người dùng có thể check in, check out, gửi thời gian OT, gửi yêu cầu xin nghỉ ngày làm, về sớm đến muộn, app cũng dựa vào giờ làm mỗi nhân viên mà đưa ra số voucher được phép sử dụng cho buổi trưa và tối, đánh giá hiệu quả thời gian làm việc thông qua việc thông kê so sánh thời gian làm trong tháng, OT, nghỉ làm,…
Ngoài mobile app, các cấp quản lý như HR và Manager còn có web app để dễ dàng quản lý và confirm yêu cầu của nhân viên dễ dàng hơn
Hiện tại đang phát triển phase 2.

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top