Ứng dụng di động OneCC

Khách hàng: Hàn Quốc
Ứng dụng di động OneCC
Phát triển ứng dụng di động

Ứng dụng di động OneCC

Ứng dụng mạng xã hội dành cho cộng đồng tập gym cho người dùng tại Hàn Quốc.

OneCC có tất cả các tính năng của một nền tảng mạng xã hội như đăng bài viết, tương tác giữa những người dùng, chat, đăng clip hướng dẫn các bài tập gym,…

Lưu trữ sẵn các dữ liệu liên quan đến các bài tập gym dành cho người dùng tham khảo.

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top