Ứng dụng hẹn hò FRIEN

Khách hàng: Hàn Quốc
Ứng dụng hẹn hò FRIEN
Phát triển ứng dụng di động

FRIEN (Ứng dụng hẹn hò)

Là ứng dụng hẹn hò online, người dùng có thể lựa chọn tính năng random video call để kết nối với user khác ngẫu nhiên theo lựa chọn về độ tuổi, giới tính, quốc tịch.

Sau khi kết nối có thể gửi yêu cầu chat/ video call 1:1. gửi quà tặng. thanh toán online.

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top