Ứng dụng Plan Picker

Khách hàng: Hàn Quốc
Ứng dụng Plan Picker
Phát triển ứng dụng di động

Ứng dụng Plan Picker

Là ứng dụng Mobile app nhằm mục đích quản lý lịch trình, event của cá nhân, bạn bè Thông báo về lịch trình sắp diễn ra, thông kê chi tiết về lịch trình và kết quả của lịch trình đó. Lịch trình trên app được đồng bộ hóa với GG calendar cho phép user đồng bộ data dễ dàng và nhanh chóng. Người dùng còn có thể tương tác và tham quan các event của user khác là bạn bè sử dụng app

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top