Ứng dụng The Black

Khách hàng: Hàn Quốc
Ứng dụng The Black
Phát triển ứng dụng di động

Ứng dụng The Black

Ứng dụng hướng đến đối tượng người dùng ở độ tuổi 18 – 40 tuổi nhằm giúp tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp. Người dùng sử dụng ứng dụng đã được kiểm duyệt qua nhiều bước, đồng thời được admin xác thực các tài liệu liên quan đến thông tin mà người dùng cung cấp (về hình ảnh chưa qua chỉnh sửa, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, trường học, …) nên thông tin hiển thị trên profile cá nhân của người dùng có độ tin cậy cao. Bên cạnh việc kiểm tra profile người dùng khác mỗi ngày, ứng dụng cũng tạo ra nhiều không gian để người dùng có thể tương tác qua bài viết/bình luận và dễ dàng matching với đối tượng phù hợp với các tiêu chí của mình (như tính năng Club, Party, Lounge, Daily). Sau mỗi cuộc trò chuyện, người dùng có thể để lại ngày review để review về đối tượng mình đã matching, đồng thời có thể xem được review của đối phương nhận xét về mình.

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top