Ứng dụng Tingle

Khách hàng: Hàn Quốc
Ứng dụng Tingle
Phát triển ứng dụng di động

Ứng dụng Tingle

Ứng dụng hẹn hò cho phép người dùng khác giới tự do nhắn tin (miễn phí) và video call (có phí) với nhau. User có thể chủ động tìm kiếm đối tượng trò chuyện trong nước (Hàn Quốc) hoặc nước ngoài tùy theo nhu cầu. Khi user nam thực hiện cuộc gọi cho user nữ trong app, user nam sẽ bị mất point và user nữ sẽ được cộng point. Số point này có thể mua từ app, cũng có thể rút từ app thành tiền mặt (KRW) về tài khoản ngân hàng của user.

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top