Vary Website

Khách hàng: Hàn Quốc
Vary Website
Phát triển ứng dụng web

Vary Website

Customer: Korea

Là 1 website chuyên về khởi tạo/ chỉnh sửa các campaign gửi email/ webpage tới đối tượng khách hàng không giới hạn. Người dùng có thể tùy ý thiết kế campaign riêng mang dấu ấn cá nhân với các gói trả phí. Các campaign bao gồm email thông thường, email tự động, webpage. Mỗi campaign thành công sẽ được thống kê các chỉ số vô cùng chi tiết để người dùng có thể đánh giá hiệu quả campaign. Dự án đang ở phase thứ 3.

Thách thức

Giải pháp

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top