Ứng dụng di động Biby

Khách hàng: Hàn Quốc
Ứng dụng di động Biby
Phát triển ứng dụng di động

Ứng dụng di động Biby

Ứng dụng trò chuyện 1:1 ( Phase 1) và trò chuyện theo nhóm 1:N ( Phase 2 ) giữa người hâm mộ và những người nổi tiếng.

Ứng dụng cung cấp các tính năng như một trang mạng xã hội : post hình , Chat, Audio/ Video call, Follow… giữa user và người nổi tiếng. Tạo cơ hội để những người hâm mộ có thể nói chuyện được với idol.

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top