Ứng dụng Foodie

Khách hàng: Hàn Quốc
Ứng dụng Foodie
Phát triển ứng dụng di động

Foodie (Ứng dụng order thức ăn hàng ngày)

Là ứng dụng mobile app cho phép người dùng order thực đơn hàng ngày dựa trên menu có sẵn do app cung cấp

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top