Ứng dụng Planner (PDCARD)

Khách hàng: Hàn Quốc
Ứng dụng Planner (PDCARD)
Phát triển ứng dụng di động

Ứng dụng Planner (PDCARD)

PDCARD giúp người dùng dễ dàng lên kế hoạch, ghi công việc thực hiện chỉ bằng thao tác Drag & Click nhanh chóng và trực quan. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể tạo To do list, To don’t list để quản lý và thống kê tỷ lệ thực hiện theo ngày, tuần, tháng. Ngoài ra, còn giúp người dùng hình thành thói quen tốt thông qua tính năng Routine, với việc phần loại theo từng nhóm Routine và thống kê mức độ thực hiện theo ngày, tuần, tháng, năm. Khi cần, người dùng có thể ghi nội dung cần ghi chú lại, có thể chỉ định màu của ghi chú và tìm kiếm từ khoá để nhanh chóng tìm được ghi chú mà mình mong muốn. Ứng dụng có tính năng cài mật khẩu cho những ghi chú mà người dùng muốn bảo mật nội dung. Với tính năng nhật ký giúp người dùng ghi lại cảm nhận và chọn emotion, đánh giá cảm nhận về ngày hôm nay của mình. Với chức năng bảng tin (Feed) giúp người dùng có thể chia sẻ với nhau về những công việc mình đã thực hiện trong ngày dưới dạng biểu đồ dạng đồng hồ cho các người dùng khác.

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top