Ứng dụng Thank you

Khách hàng: Nhật Bản
Ứng dụng Thank you
Phát triển ứng dụng di động

Ứng dụng Thank you

Ứng dụng giúp cho khách hàng tặng tip cho nhân viên 1 cách nhanh chóng, đơn giản lại vô cùng tế nhị. Ngoài ra, thông qua ứng dụng người dùng có thể kết bạn, trò chuyện với nhau.

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top